Sociala medier och rekrytering

Att sociala medier snabbt har blivit en viktig faktor för all typ av kommunikation är ett faktum. Men hur stor roll spelar egentligen sociala medier för rekryteringen på ert företag?

Statistik visar att sociala medier är viktigt dels för att rekryterare ska hitta potentiella kandidater, men också för att kandidater ska hitta sina framtida arbetsplatser.

Genom att se vilka sociala medier som är viktiga för vad, kommer ni kunna fokusera era olika satsningar på de olika plattformarna.

Se över era sociala medier och bestäm er för att alltid hålla dessa uppdaterade. Varje inlägg behöver inte gås igenom utav flera instanser, utan var spontana och lägg ut det som ni känner representerar er. Lägg också upp alla era jobbannonser, och peppa era medarbetare till att också sprida dessa.